HC Informatie en Communicatie Technologie
ICT is niet meer weg te denken uit organisaties. Wat geeft wat vorm? Zijn uw processen bepalend voor uw automatisering of bepaalt uw automatisering hoe uw processen vorm krijgen? En uiteraard wat vindt u wenselijk? Wij gaan er vanuit dat processen en automatisering elkaar ondersteunen zodat u uw klanten optimaal kunt bedienen.

Advies en Projectmanagement
Het vaststellen van en implementeren van de juiste ICT oplossing voor uw organisatie vraagt om goed advies en hands-on projectmanagement. Terecht verwacht u ICT-inhoudelijke kennis. Daarnaast zijn risico- en project management vaardigheden cruciaal voor succes. Het is van wezenlijk belang dat uw adviseur of projectmanager ook kennis heeft van de branche waarin u actief bent. Deze drie aspecten zij noodzakelijk voor goede resultaten. Mocht u zelf geen expert zijn op ICT-gebied, dan heeft u niet alleen de kennis van een ander nodig, maar ook zijn expertise om dit goed met u en uw medewerkers te communiceren.

Interimmanagement
De situatie die ontstaat nadat uw ICT-manager door ziekte, een nieuwe baan, of door plotseling ontslag een gat in uw organisatie heeft laten vallen is op zichzelf al vervelend genoeg. Als u in staat bent om op korte termijn een goede vervanger te kunnen inzetten dan zal u dit een hoop extra zorgen uit handen nemen. Niet alleen doordat de dagelijkse gang van zaken gewoon voortgang vindt onder deskundige leiding, maar ook omdat u een goede gesprekspartner heeft in het zoeken naar een passende lange termijn oplossing. In een dergelijke situatie kunt u er voor kiezen om iemand in te zetten die ‘op de winkel past’ maar het is ook mogelijk om van de nood een deugd te maken, door de tijdelijke manager vanuit andere perspectieven naar uw organisatie te laten kijken, zodat er voor u nieuwe perspectieven op bestaande situaties en doelstellingen ontstaan. Dit creŽert de mogelijkheid om betere resultaten te genereren.
Wij leveren tijdelijk management voor ICT beheer, hoofd ICT en ICT directie, met oog voor strategie, operatie en resultaat. En uiteraard bepaalt u zelf wat u van onze interimmanagers verwacht.