HC Bouw en Inrichting
Goede huisvesting is een belangrijk aspect van ondernemerschap. Het is een dusdanig vanzelfsprekend aspect dat het pas opvalt als de huisvesting niet meer voldoet. De aspecten die met huisvesting te maken hebben zijn vaak geen vast onderdeel van de dagelijkse bedrijfsvoering. Wanneer vraagstukken op het gebied van huisvesting zich voordoen dan bent u al snel afhankelijk van een specialist. HC Bouw en Inrichting is een specialist die zich op uw wensen en eisen richt.

Directievoering en Bouwmanagement

De coŲrdinatie van complexe bouwprojecten vraagt om gedegen management en bouwlogistiek. De goede organisatorische inrichting en de projectmatige aanpak zijn noodzakelijk voor een succesvolle bouw. De juiste afstemming van alle betrokken partijen op de vorderingen van het project vraagt om goed projectmanagement en -beheer. Voor ons zijn bouwtijd (planning) en bouwbudget geen loze richtlijnen, maar harde feiten.

Bouwadvies en Programma van eisen
Huisvesting is een niet te onderschatten aspect van de bedrijfsvoering en het resultaat van het bedrijf. Bouwadvies zoekt de oplossingen voor vragen rondom huisvesting. De inrichting en gebruik van een gebouw kan op zeer veel verschillende manieren vorm krijgen, van functie-gebonden werkplekken tot volledig flexibel gebruik van alle ruimten. Het optimale gebruik en de bijpassende inrichting zijn sterk afhankelijk van de werkzaamheden en de eisen van de gebruiker. De functionaliteit en uitstraling van het gebouw moet passen bij uw organisatie, zodat u krijgt wat u nodig heeft. Alle eisen die u als gebruiker heeft, komen samen in een programma van eisen. Voorafgaand aan nieuwbouw of herinrichting is een gedegen onderzoek nodig om alle eisen en het budget goed op elkaar af te stemmen om tot een goed resultaat te komen. Tevens kan een onderzoek aantonen dat eenvoudige aanpassingen flinke gevolgen kunnen hebben, zowel positief als negatief, voor de productiviteit en de tevredenheid van uw klanten en medewerkers.

Herhuisvesting
Het fysiek verhuizen van een gewoon huishuiden vraagt al bijzonder veel aandacht en een goede planning en veroorzaakt vaak veel onrust en stress. Het zal u dus niet verwonderen dat het verhuizen van afdelingen of complete organisaties zelf een vak apart is. Zaak is om te voorkomen dat de reguliere werkzaamheden zo min mogelijk vertraging oplopen. Een goede logistiek en communicatie maakt het zelfs mogelijk dat u altijd bereikbaar en beschikbaar bent voor uw klanten en dat uw klanten uw verhuizing als een feest ervaren. Goed verhuizen biedt dan ook vele commerciŽle mogelijkheden. Dit alles geven we graag samen met u vorm.