HC Organiseren en Adviseren
Naar verwachting zult u het managen van uw organisatie doorgaans als goed te doen, soms zult u het als uitdagend en heel af en toe als moeilijk ervaren. Meestal zal de dagelijkse praktijk geen aanleiding zijn om hulp van derde in te roepen. Bij uitzondering wordt u echter met vragen geconfronteerd die wel degelijk, door hun urgentie, prioriteit, impact en complexiteit extra aandacht vragen. Soms is het ook gewoon raadzaam om een extra perspectief op uw probleemstelling te zoeken, zodat u zeker weet dat u met de juiste zaken bezig bent.

Advies
Organisatieadvies bestaat uit drie takken. Analyse van de huidige situatie (beschrijvend onderzoek of een exploratief onderzoek); onderzoek naar nieuwe producten en diensten; en advisering over mogelijkheden in de toekomst of het realiseren van doelstellingen. Een goed advies bestaat uit een goede beschrijving op de juiste abstractieniveaus en bruikbare en praktijkgerichte tips en adviezen. Wij linken advies aan uw business: meer, nieuwe en/of betere resultaten.
In de advisering wordt de match gezocht tussen uw missie, visie en ambitie, cultuur, organisatiestructuur, beleid en strategie. Het uitgangspunt zijn uw producten en diensten. Uiteraard zal een onderzoek of advies een specifiek aandachtspunt hebben, zoals bijvoorbeeld bedrijfscultuur. Van een advies mag u verwachten dat het gekenmerkt wordt door verschillende, waaronder nieuwe, perspectieven op bestaande situaties, waardoor nieuwe mogelijkheden ontstaan. Creativiteit is een onmiskenbaar onderdeel van succes.

Project- en Changemanagement
Zowel een advies als specifieke doelstellingen kunnen aanleiding zijn voor een organisatieverandering. Goede planning en het monitoren van die planning zijn cruciaal voor het succes. Een projectmanager is in staat om een dergelijke verandering de noodzakelijke aandacht te geven waardoor de doelstellingen efficiŽnt en effectief gerealiseerd kunnen worden.
Aan de basis ligt een kompas, de doelstellingen van het project. Het bepalen van de juiste activiteiten, het toekennen van taken, en het monitoren van de vorderingen, vormen de dagelijks activiteit van de projectmanager. Wij maken projecten SMART en GOKIT zodat ze binnen de gestelde termijn en het gestelde budget gerealiseerd kunnen worden. De juiste communicatie en het tijdig signaleren van stagnatie voorkomt dat een project onnodig vertraging oploopt. Een cruciale succesfactor voor projectmanagement is het gevoel, of met andere woorden het sentiment in de organisatie. Dit vertaalt zich direct naar motivatie. Een positief sentiment vertaalt zich naar een positieve motivatie. Het ‘managen’ van gevoel en sentiment is derhalve een wezenlijk aspect van succesvol projectmanagement.
In onze beleving bestaat de kern van projectmanagement uit de match van plannen, het uitvoeren van die planning, en het managen van mensen die de taken moeten uitvoeren. Alleen het juiste samenspel leidt tot de gewenste resultaten.

Interim en tijdelijk management
Een tijdelijke manager moet in een zeer korte tijd als volwaardig lid van uw management team kunnen functioneren. Zijn activiteiten en resultaten moeten passen binnen uw beleid en doelstellingen. Een goede interimmanager moet zich inpassen door er voor te zorgen dat de gestelde en bestaande doelstellingen gerealiseerd worden. Door het inzetten van een tijdelijke manager voorkomt u dat een deel van uw organisatie tijdelijk stuurloos of erg zelfstandig gaat functioneren. Tevens zorgt een goede interimmanager voor duidelijkheid en helderheid over de situatie. Uw organisatie is er niet bij gebaat dat tijdelijk management gekenmerkt wordt door een tijdelijke koerswijziging.
Wij bieden flexibele interimmanagers die uw doelstelling als richtlijn maken voor hun handelen. Zodat het resultaat van uw organisatie zo min mogelijk leidt van een tijdelijke deficit in het management van uw organisatie.